Eredetiség vizsgálat

Gépjárművek tulajdonjog változása esetén szükséges elvégezni az úgynevezett előzetes eredetvizsgálatot, ahogy a vizsgálatot végző hatósági szerv / hatósági feladatot végző cég szakemberei megvizsgálják a gépjármű egyedi azonosító jeleinek eredetiségét, feltárják és dokumentálják az esetleges sérüléseket és illetéktelen változtatásra utaló nyomokat.

A hatósági eredetvizsga elvégzése előfeltétele a tulajdonjog változás gépjármű nyilvántartásba történő bejegyzésének.

Szükséges iratok

  • Forgalmi engedély (vagy a jármű adatait tartalmazó Hatósági Bizonyítvány)
  • Személyi igazolvány és lakcímkártya (vevő, vagy eladó)
  • A gépjármű törzskönyve
  • adásvételi szerződés
  • Meghatalmazás (az eladó / vevő mindegyikének távollétében eljáró megbízott esetén)

Nem szükséges eredetvizsga többek között az alábbi esetekben

  • Közeli hozzátartozók közötti tulajdon átruházás
  • Öröklés
  • Közös járműtulajdon megszüntetése esetén, ha a jármű valamely előző tulajdonos kizárólagos tulajdonában kerül
  • Pénzügyi lízingszerződés lezárása / teljesítése esetén
  • Jogi szervezet jogutódlással történt változása esetén amennyiben a jogutód az új tulajdonos